Så var det regionala filmåret

utebio_woman_at_war_carl_film_festival_2.jpg

Utebio på årets Carl International Film Festival i Karlskrona. Foto: Helena Pataki, CIFF

2019 blev ett år då filmen tog plats i samhällsdebatten på flera sätt, både i fråga om jämställdhet och i diskussionen om svensk films ställning bland biopubliken. Även vårt regionala arbete har många beröringspunkter med dessa frågor - filmskapare faller inte från himlen utan blir till och formas genom tidiga möten med filmkonsten och genom eget skapande. Därför gör våra filmpedagoger ett otroligt viktigt arbete. Genom att stödja unga filmprojekt kan vi ingjuta mod i blivande filmskapare och ge dem möjlighet att utvecklas. Och våra regionala biografer är ett oumbärligt visningsfönster för svensk och utländsk film.

Tidiga kvalitetsmöten med film ger framtida filmkonstnärer

Under året har våra filmpedagoger gått på högvarv i skolor överallt i våra tre regioner. Hundratals barn har fått göra sin första film, lärt sig animera, spela in och redigera. Våra teknikkit har rest flitigt till skolor i alla tre regioner. Vi har också hållit workshops för barn och unga i att arrangera och curera filmvisningar inom projektet Kulturcrew. Två nya filmkonsulenter för barn och unga har tillträtt - Niklas Lundin med det övergripande ansvaret och Malin Gustavsson som är verksam i region Kalmar län.

Skolbio - mer än en trevlig kulturupplevelse

Vårt fokus har legat på att vidareutbilda filmpedagogerna, bland annat i att hålla filmsamtal efter en skolbiovisning. Just skolbio är ett mycket bra sätt att kombinera film med undervisning och att möta filmmediet på ett reflekterande sätt istället för att bara konsumera. Ett fint exempel är projektet i Karlshamn där eleverna får se skolbio, gå på skrivarworkshop och delta i filmverkstad i en sammanhållen satsning.

Tillgången till skolbio varierar starkt i vårt verksamhetsområde, och vi kommer att göra ännu större insatser 2020 för att barn i fler kommuner ska få se film på bio på skoltid. 

Biografer och festivaler bjuder på värdefulla möten mellan film och publik

I Karlskrona har Carl International Film Festival befäst sin position som en välprofilerad filmfestival med utblick över Östersjön och fokus på branschen. En imponerande skara svenska och internationella gäster kom till tredje upplagan av Carl Film Forum. I Glasriket stävar filmfestivalen med samma namn vidare, helt drivet av en handfull eldsjälar. I Gamleby ägde årets filmfestival rum med fokus på filmer regisserade av kvinnor. Filmdagarna i Ljungby är helt inriktade på ny svensk film och lockade storpublik till många av sina visningar.

Landsortsbiograferna håller ställningen 

Det är spännande tider för biografaktörer. Med intåget av streamingtjänsterna har publiken blivit mer kräsen, och det är viktigare än någonsin att programsätta med omsorg, att undanröja trösklar för besökarna och att skapa intressanta kringarrangemang. Vi ordnade en biografträff för att diskutera och inspirera, ett arbete som ska följas upp 2020.

Framtida investeringsbehov kartläggs

Under 2019 har vi också påbörjat en teknisk inventering av utrustningen på våra regionala biografer för att tidigt kunna definiera och prissätta kommande investeringsbehov. Landsortsbiograferna är inte bara kulturleverantörer utan också viktiga mötesplatser för en levande landsbygd. Att bevara den unika biograftätheten i sydost är en av våra kärnfrågor.

Regional film gör succé på tv och ute i världen

Vi stöttar unga och oberoende filmskapare genom talangarbete, teknikutlån och finansiellt stöd. Filmerna vi stöttat har gjort tittarsuccé på tv ("Män som köper sex", "The Wild Bunch"), tagit sig in på internationella festivaler ("Wash", "Caravan Dreaming", "Samtidigt på jorden") eller haft fullsatta lokala visningar ("Brinn som solen", "Wonderful Days", "Idrottsprofilen"). Dessutom har unga regionala filmskapare tävlat på riksplan och kammat hem ett pris på Novemberfestivalen ("Ettusenfemhundra"). Under 2019 har vi uppnått en jämnlik fördelning av produktionsmedel mellan könen. Flera spännande premiärer är planerade för 2020.

En tv-succé made by Oskarshamn

Oskarshamns kommun hamnade i tv-rampljuset med besked när ungdomsserien "Eagles" rullade igång på SVT. Skapad av Oskarshamnbördige producenten Stefan H. Lindén, regisserad av Amanda Adolfsson, även hon från Oskarshamn, och inspelad i Oskarshamn, blev den första säsongen så framgångsrik att SVT beställde nya avsnitt direkt. Nu står det klart att "Eagles" också får en tredje säsong. 

Ett nytt uppdrag - locka fler filminspelningar till sydost

Vi har fått ett nytt uppdrag att bedriva filmcommission-arbete i samverkan med Southern Sweden Film Commission. Det går ut på att sprida kunskap om möjliga inspelningsplatser i våra regioner och att förmedla så kallade location scouts till produktionsbolag. I förlängningen hoppas vi på fler inspelningar i sydost och därmed nya arbetstillfällen för våra regionala filmarbetare.

Östersjösamarbete inom EU-projekt

Vi har också deltagit i FilmNet-projektet som en del av EU-programmet Interreg South Baltic. Utöver erfarenhetsutbyte med kollegor i Polen, Tyskland och Litauen har projektet resulterat i en filmvisning av nya kortfilmer från tre Östersjöländer på Carl International Film Festival.  

Utvalda länkar:

SVT Småland om “Män som köper sex” 

SVT om att Eagles får en fortsättning

P4 Blekinge om att “Ettusenfemhundra” vann pris på Novemberfestivalen 

SVT om Filmregion Sydosts biografträff

SVT Blekinge om Fredric Bergwall och filmen Idrottsprofilen 

P4 Kalmar om att “Caravan dreaming” är antagen till filmfestivaler på Island och i Finland