Produktionsstöd utdelade hösten 2022

fotograf_ake_hakansson_pa_redaktionen_low.jpg

Två unga män på en tidningsredaktion, en håller i en telefonlur och en i en bild.
Pressfotograf Åke Håkansson till höger.

Till årets tredje omgång för produktionsstöd har vi tagit emot sex ansökningar på totalt 270.000 kr. Filmregion Sydost valde att fördela 60.000 kr till två projekt enligt nedan. Dessutom fick två sökanden mentorstöd för manus. Nästa ansökningsdatum är den 15 oktober.

PR 01205 Roadmap
Blandade genrer, 40 min
Sökande: Peder Nabo, Vassmolösa
Beslut: 15.000 kr 

"Roadmap" är en suggestiv filmupplevelse i konsertform där länets vägar får en bärande roll. När bandet Ragnarök undersöker temat "Väg" kommer även de som bor längs vägarna till tals. 

PR 01207 Fotograf Åke Håkansson
Dokumentär, 58 min
Sökande: Teodor Håkansson, Kalmar/Malmö
Beslut: Letter of Intent, 45.000 kr

Pressfotografen Åke Håkansson i Kalmar levde sitt liv med stora och små händelser i hela Kalmar län. Nu sitter hans barnbarn Teo med 100.000 negativ i knäet. Porträttet av Åke Håkansson är en berättelse om ett yrke som snart inte finns mer, och om nutidshistoria som satt spår i länet till våra dagar. Filmen ställer också den viktiga frågan om familjärt arv och hur vi förvaltar det som lämnats till oss.

 

Taggar: Filmare