Pengar till bion!

Passa på att söka stöd för publikarbete från SFI. Stödet kan sökas för användning för projekt som marknadsför biografen och dess filmutbud.
Det kan handla om att göra målgruppsanalys, utveckling av webb och sociala medier samt särskilda reklamkampanjer. Även projekt som utvecklar kundservice kan få stöd.
För mindre stöd prioriteras biografägare som tidigare inte har sökt och erhållit stöd för större projekt. Stöd upp till 20 000 kr kan sökas löpande. Handläggningstiden är 2-4 veckor. Läs mer.

Även Filmregion Sydost har nya friska pengar att söka för 2017:
Arrangemangsstöd och fortbildningsstöd.

Taggar: Arrangör