Omställningsstöd fördelade till biografer i sydost

blomstermala_folkets_hus_low.jpg

Blomstermåla Folkets Hus är en av biograferna som får stöd.

Nu har vi fördelat omställningsstöd för omstart av våra regionala biografer! Fördelningen blev möjlig genom en extra tilldelning av statliga medel via Kultursamverkansmodellen.

Följande biografer får stöd:

Centrumbiografen Ronneby, 8000 kr
Digital satsning, framtagning av v
isuellt innehåll för sociala medier

Föreningen Film i Glasriket, 10000 kr
Digitalt presentkort i befintlig app 

Palladium Folkets Bio Växjö, 5000 kr
Ny webbsida

Blomstermåla Folkets Hus, 3000 kr
Marknadsföring inför uppstart av biograf, sociala medier

Norrhult Folkets Hus, 3000 kr
Marknadsföring inför uppstart av biograf, sociala medier

Emmaboda Folkets Hus, 3000 kr
Marknadsföring inför uppstart av biograf, sociala medier

Biograf Grand Olofström, 3000 kr
Marknadsföring inför uppstart av biograf, sociala medier

Sagabiografen Oskarshamn, 3000 kr
Marknadsföring inför uppstart av biograf, sociala medier

Berga Bio, 7000 kr
Inköp av betalkortsterminal

Lagan Bio, 5000 kr
Publiksatsning Strömsnäs, marknadsföring

Konga Bio, 7000 kr
Livesändning, bokningssystem

Taggar: Arrangör