Nytt stöd till biograferna

Det nya stödet gäller för månaderna juni t.o.m. september och kan sökas under perioden 19 - 26 oktober 2020. Det som ska redovisas är uteblivna intäkter i jämförelse med samma period i fjol. Ett stöd får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall över 1 000 000 kronor. Inget stöd utgår för utebliven vinst. Beslut fattas den 10 november för utbetalning senast 19 november

Läs mer och ansök om stöd här.

Måndagen den 19 oktober kl. 12.30 - 14.00 håller Filminstitutet ett webbinarium om den nya stödomgången, som också omfattar stöd till produktion och distribution.

Gå till webbinariet (ingen anmälan krävs)