Nytt stöd för gröna momsbiografer

img_6267.jpg

Söråkers Folkets Hus

SFI utlyser nu ett nytt biografstöd som heter Stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort. Det är en del av regeringens särskilda satsning för att stärka biografer i glesbygd och på mindre orter. Stödet fördelas för att biografer ska kunna utveckla sin verksamhet, stärka sin position och öka antalet besökare.

Stödet riktas mot gröna momsregistrerade biografer i glesbygd och på mindre orter. Dessa bedöms vara särskilt sårbara i övergången till höjd biografmoms och har därför pekats ut som särskilt prioriterade. 

SFI vill också informera att utbetalningarna av stödet till öppna visningar av film med lanseringsstöd (sk Biotian) påbörjas i slutet av maj. Stödet landar på ca 13 kr per biljett, vilket är en stor höjning jämfört med föregående år. Anledningen till att detta kan görs i år är att stödets budget stärkts genom omfördelning av medel inom filmavtalets biografstöd.

Stödet kan sökas vid två tillfällen, den 15 juni och den 5 september.

 

 

Taggar: Arrangör