Nya produktionsstöd utdelade

our_last_summer_webb.jpg

Bild från inspelning av "Our Last Summer in Sweden".

Till höstens första ansökningsomgång kom 7 ansökningar på totalt 190.000 kr in. Beslutsgruppen valde att fördela 90.000 kronor till följande fyra projekt:

PR 01106 Tager du
Fiktion, 12 min
Sökande: Birgitta Liljedahl, Aspö
Beslut: 10.000 kr

"En tidsvandrande skildring av kärlek och löften där ön Aspö är en visuell medspelare och färgar berättelsen med sin säregna karaktär."

PR 01152 Nattfolket
Fiktion, 90 min
Sökande: Fredrik Doohan, Kalmar
Beslut: 30.000 kr

"En dystopisk berättelse som tar sig an viktiga frågor om vårt liv och vår framtid på ett visuellt slående sätt. Vi gillar ambitionen och stöttar gärna tillblivelsen av en långfilm made in Kalmar län."

PR 01155 Our last summer in Sweden
Fiktion, 78 min
Sökande: Pooya Yousefi, Växjö
Beslut: 20.000 kr

"Närkontakt av tredje graden i Kronoberg! ”Our last summer in Sweden” är ett smittande och ambitiöst kollektivprojekt som sprudlar av berättarglädje och lusten till filmmediet."

PR 01150 Vintersaga 
Dokumentär, 72-85 min
Sökande: Carl Olsson, Kalmar/Köpenhamn 
Beslut: Letter of Intent på 30.000 kr

"Ett vemodigt strövtåg genom Sverige, komponerat med ett egenvilligt och konsekvent dokumentärt bildspråk. Vi beviljar ett Letter of Intent med kravet att ett av de filmiska nedslagen spelas in i Blekinge, Kronoberg eller Kalmar län. "