Ny rapport "Visningslandskapet i Sydsverige"

Nu är rapporten "Visningslandskapet i Sydsverige med förslag på insatser i efterdyningarna av en pandemi" klar att läsa. Rapporten ger en nulägesbild av det sydsvenska biograf- och visningslandskapet i regionerna Blekinge, Kronoberg, Kalmar län, Halland, Jönköpings län och Skåne under våren 2022.

Rapporten har tagits fram av arbetsgruppen för biograf och visning inom Regionsamverkans Sydsveriges (RSS) samverkan på det filmkulturella området.
Den insamlade informationen ligger till grund för ett fortsatt arbete inom projektet och nätverket CineSyd. 

Läs rapporten här.