Ny rapport om film i kulturskolan

Film i kulturskolan är ett område som växer stadigt. Förra året tog Svenska Filminstitutet och föreningen Filmregionerna initiativet till att bilda ett nationellt nätverk med kulturskolechefer från hela Sverige. 

Under hösten genomfördes en kartläggning över filmverksamheten i kulturskolan, den första i sitt slag. Nu presenteras rapporten, som visar att behovet av både kompetenshöjning och ekonomiskt stöd är stort. 

Några slutsatser från kartläggningen som genomfördes läsåret 20/21 är:

  • Den kompetensmässiga spridningen bland pedagogerna är stor. Från kulturskolepedagoger som inom ramen för sin anställning undervisar i film utifrån sin pedagogiska kompetens och ett intresse för rörlig bild, till de tillfälligt anlitade filmskapare som kan det konstnärliga hantverket men saknar pedagogisk kompetens.

  • Kulturskolorna önskar fortbildning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och nätverk. Samt, på en nationell nivå, ekonomiska stöd.

  • Det är en utmaning att locka deltagare till kulturskolan. En överraskande slutsats, som kan förklaras med att filmen som ämne i kultuskolans utbud är relativt nytt, och ställs i relation till musik och andra mer väletablerade ämnen.

Läs och ladda ner rapporten här: Fördjupad kartläggning av film i kulturskolan 

Uppföljande webbinarium 20 oktober 

Rapporten följs upp av webbinariet "Låt kameran rulla – starta och utveckla film som ämne i din kulturskola!" onsdag 20 oktober, kl. 14.00-15.30. Webbinariet arrangeras av Filminstitutet i samarbete med föreningen Filmregionerna. 

Målet med rapporten och webbinariet är att inspirera och underlätta för fler kulturskolor att börja med filmverksamhet, alternativt utveckla den verksamhet som redan finns.

Kunskap om den rörliga bilden är idag, och ännu mer i framtiden, en nödvändig färdighet för att kunna vara en aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Mer film i kulturskolan ger också en bred bas för framtidens professionella filmskapare.

 

 

Taggar: Pedagog