Ny rapport om digitaliseringen av filmarvet

skarmavbild_2017-01-27_kl._09.29.43.png

Överst till vänster: "Barnförbjudet" av Marie-Louise Ekman, "Pelle Svanslös" av Stig Lasseby och "Joe Hill" av Bo Widerberg

2014 fick Filminstitutet 40 miljoner av regeringen för att påbörja digitaliseringen av det svenska filmarvet. Pengarna räcker till omkring 500 filmer. Drygt halvvägs presenterar Filminstitutet nu rapporten ”Digitaliseringen och tillgängliggörandet av det svenska filmarvet”, om resultatet hittills och möjligheter och utmaningar framåt.

I januari 2017 hade Filminstitutet digitaliserat 247 svenska filmer, från 1896 till 2007, och hittills har intresset för filmerna varit stort. Distributörer och andra visningsaktörer arbetar aktivt med filmarvet och filmerna visas genom samarbeten mellan Filminstitutet och filmbranschen på biografer, vod och tv och ges ut på dvd. I rapporten finns alla titlar listade.

Nu finns 44 digitaliserade filmer i distribution hos ett flertal distributörer. Störst spridning har Folkets Bios knattefilmspaket haft, framförallt på biograf men även i andra visningsfönster. 131 filmer finns i Filminstitutets biografdistribution. Mest bokad 2016 var "Pelle Svanslös".

Läs rapporten här>>

 

 

Taggar: Arrangör