Ny rapport om biografsituationen

centrumbio_salong1.png

Centrumbion i Ronneby

Kan vårt unika biograflandskap klara krisen? 

Filmregion Sydost gjorde tidigare i höstas en enkätundersökning över allmäntillståndet hos regionens biografer.
26 biografer svarade och nu har vi sammanställt en lägesrapport.

Rapporten visar att biografernas verksamhet i snitt har minskat med 50%, att besökarna är betydligt färre och att inkomstbortfallen är stora, även om just denna siffra varierar kraftigt mellan t.ex. ideellt drivna biografer och kommersiella verksamheter.

Läs rapporten här.

Hösten 2020 har varit en prövningens tid för biograferna. Restriktionerna kring sittande publik vid evenemang har under den här perioden ändrats mer än en gång. En försiktig optimism bland biografidkare att åter öppna för en större publik än 50 personer har vänt.

Det nuvarande förslaget att begränsa allmänna sammankomster till max 8 personer innefattar även biografvisningar som betraktas som en allmän sammankomst enligt ordningslagen. Även om en viss förvirring råder just nu kring sittande publik och regionala restriktioner så kommer vi troligtvis att få se en nedstängning av många biografer inom kort.

Detta försämrar ytterligare biografernas möjlighet till överlevnad och återhämtning.