Nu rivstartar vi skolbion i sydost

apstjarnan.jpeg

Stillbild från tecknade filmen Apstjärnan. En flicka rider på en gorillas axlar. I bakgrunden står barn och vuxna och ett gult hus.
"Apstjärnan" av Linda Hambäck är en av filmerna som kommer att visas som skolbio i sydost våren 2022.

För att stötta kommuner med att komma igång eller återstarta sin skolbioverksamhet erbjuder Filmregion Sydost under hösten möjligheten att söka ett tillfälligt skolbiostöd.

Samtliga kommuner i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län kan söka. Filmregion Sydost ger i samband med stödet också förslag på aktuella skolbiotitlar med filmhandledningsmaterial, läs mer under fliken Förslag på skolbiofilm.

Stödet ska användas under våren 2022 (1 januari till 31 maj 2022). Stödet kan bekosta utgifter som biografhyra, filmhyra och transport. Med skolbioverksamhet avses filmvisning på biograf för elever under skoltid.

Maxbeloppet att söka är 10 000 kr. Inga krav ställs på egeninsats.

Läs mer och sök här.