Nu är lägesrapporten för biograferna i sydost här!

jordgubbslandet_premiar.jpg

Bild från premiären av "Jordgubbslandet" på Scala Bio i Sölvesborg. Foto: Tove Rönnebäck, Sydöstran

Filmregion Sydost har genomfört en omfattande enkätundersökning bland biograferna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Svaren ger en ljus bild av läget för biograferna, och bio är fortsatt starkt. Det finns stora förbättringsmöjligheter inom marknadsföring och service och därmed bemötande av publiken. Arrangörskap och samarbete står i fokus.

Det krävs dock en gemensam ekonomisk kraftsamling av biografer, kommuner och regioner för att säkerställa den tekniska uppgraderingen som flertalet biografer står inför i en nära framtid. En annan viktig fråga är rektyteringen av frivillig personal som kan hålla igång och utveckla verksamheten på biograferna.

Vi tackar alla medverkande biografer för hjälpen!

Läs biografrapporten här och sprid den gärna till politiker, tjänstemän och andra berörda.

Taggar: Arrangör