Niklas Lundin ny filmkonsulent

niklas_lundin_high_res_photo_helena_pataki.png

Niklas Lundin. Foto: Helena Pataki

Filmregion Sydost har som ett av sina huvuduppdrag att stödja lärare och pedagogers filmpedagogiska arbete. Syftet är att främja barn och ungas möjligheter att lära om den rörliga bilden som uttrycksform. Nu har en ny, mångsidig och erfaren filmkonsulent rekryterats till detta uppdrag. 

Niklas Lundin har bland annat varit projektledare på Filmbryggan i Västra Götaland och ungdomsutvecklare med fokus kultur i Varbergs kommun. Niklas kommer närmast från ett arbete som projektledare åt Carl International Film Festival i Karlskrona samt ett kulturutredningsuppdrag åt Ronneby kommun. Han kommer att jobba med skolor, kulturskolor och andra verksamheter där barn kan få möjlighet att lära om och skapa rörlig bild. 

Niklas Lundin ser fram emot att börja på sitt nya uppdrag. 
- Jag bor i Karlshamn och kommer att ha min bas här i Blekinge, men ska verka i hela Filmregionen Kalmar, Blekinge och Kronoberg. Jag ser fram emot att träffa alla duktiga pedagoger som redan jobbar med rörlig bild och att skapa nya strukturer för att fler barn ska få möta filmen i vardagen. Bland annat har vi väldigt kompetenta filmpedagoger knutna till Filmregion Sydost som gärna kommer och håller workshops tillsammans med elever och lärare.

Taggar: Pedagog