Nationell kraftsamling för skolbio

sameblod-fotooskar-ostergren-amanda-kernell.jpg

"Sameblod" var den mest sedda skolbiofilmen 2017/18. Foto: Oskar Östergren, Amanda Kernell

Filminstitutets senaste skolbiorapport visar att färre barn har tillgång till skolbio idag jämfört med för 20 år sedan. Därför har Filminstitutet initierat en nationell kraftsamling för skolbio tillsammans med filmregionerna runtom i Sverige. Målet är att inspirera, stödja och underlätta så att fler elever får uppleva skolbio. 

Filminstitutet har t.ex. satt samman ett paket med inspirationsfilmer och argument för kommuner som vill starta skolbio. De ger även ekonomiska stöd till kommuner som vill börja med eller utveckla sin skolbio. Filmregion Sydost har tagit fram en skolbiofolder med information och goda exempel från lyckade regionala skolbiosatsningar.

I sydost har vi utmärkta förutsättningar för skolbio då det finns ett stort antal aktiva biografer överallt i regionen. Det är aldrig långt till närmaste biograf! Vi hjälper dig gärna med idéer kring uppstart och utveckling av skolbio i din kommun eller på din skola. Vi förmedlar filmpedagoger som är utbildade i att hålla filmsamtal med eleverna efter visningen. Vi kan också bistå med finansiellt stöd om du vill lära dig mer om bio för barn och unga, t.ex. genom att åka på barnfilmfestivalen BUFF i Malmö.

Läs vår skolbiofolder

Läs skolbiorapporten 2018

Goda argument och komma igång-tips från Filminstitutet

Sök stöd för skolbio hos Filminstitutet

Sök fortbildningsstöd hos Filmregion Sydost


Kontaktpersoner hos Filmregion Sydost:

Kronoberg/Blekinge: Niklas Lundin, tel. 0733-47 79 14, niklas@filmregionsydost.se

Kalmar län: Malin Gustavsson, tel. 0733-47 79 12, malin@filmregionsydost.se

Lotta Nyblom, tel. 0733-47 79 11, lotta@filmregionsydost.se

Taggar: Pedagog