Mathivation - matte på din bio

Våren 2015 erbjuder Våra Gårdar i samarbete med Live Cinema och Västsvenska Handelskammaren en livesänd föreläsning om matematik - "Mathivation". Lärare och elever kan ta del av denna unika satsning på biografer eller digitala samlingslokaler i hela landet.

Föreläsningen görs av Farid Nolen, utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola. Med föreläsningen ”Mathivation” har Farid turnerat i 22 länder runtom i världen och föreläst inför mer än 70.000 åhörare. Med matematiska exempel, tillsammans med en förmåga att kunna motivera, för Farid åhörarna in i ett nytt tankesätt där det egna skapandet ligger i fokus. Matematiken t.ex. handlar om mer än att kunna formler, berättar Farid och drar paralleller till musikens värld. 

Föreläsningen handlar kort gott om att fostra enkultur av kreativitet, nyfikenhet och innovationskraft hos åhörargruppen, tillika högstadie- ungdomar. 

Datum:Tisdag 24 mars 2015
Tid: Två delar med paus. Del 1, 9:30-10:10, Del 2, 10:30-11:10 
Målgrupp: Årskurs 7-9
Pris för skola (flera klasser):2500 kr inkl. moms (plus avgift till biografen)
Möjlighet att reprisera sändning: 1500 kr inkl. moms (gäller endast de som visat livesändningen)

Trailer om Mathivation:http://vimeo.com/70020763

Information och bokning kontakta: 

Anna Schönbeck 08 672 61 57, 0733 72 63 57  anna.schonbeck@varagardar.se
Anton Hjärtmyr 08 672 61 55, 0733 72 63 55  anton.hjartmyr@varagardar.se