Malin Gustavsson ny filmkonsulent på Filmregion Sydost

Kalmarfilmaren Malin Gustavsson har rekryterats som filmkonsulent för barn och unga till Filmregion Sydost. Hon kommer att arbeta med filmpedagogik och skapande skola, med fokus på region Kalmar län. Med denna rekrytering förstärks Filmregion Sydost ytterligare inom sitt viktigaste uppdrag, att främja barn och ungas möjligheter att lära om den rörliga bilden som uttrycksform. 

Välkommen till oss, Malin!

Läs hela pressmeddelandet här.