Läs vår årsberättelse!

Nu har den kommit från tryckeriet, vår verksamhetsrapport över vårt arbete och filmåret 2020 i sydost.

Läs den här!

Vi vill tacka alla som har stöttat och samarbetat med oss under det gångna året - politiker, tjänstemän, regionala och nationella kollegor, våra filmare och filmpedagoger, pedagogerna på lärosäten, i skolor och kulturskolor, biografägare, festivalarrangörer, föreningar och alla som på något sätt har verkat för filmen i sydost.

Nu är vi redan en bra bit inne i 2021 och vi ser att det blir ett minst lika intensivt och givande filmår 2021!