Läs om vårt verksamhetsår 2021

Film- och demokratiprojekt, barnbiostöd, feriefilmare, filmläger för tjejer, gymnasieprojekt, Talent Up...

Året 2021 var fullt med spännande aktiviter och projekt som har stärkt filmlandskapet i sydost.

Vi tackar alla som har stöttat filmen och som samarbetat med oss under året - politiker, tjänstemän, regionala och nationella kollegor, våra filmare och filmpedagoger, pedagogerna på lärosäten, i skolor och kulturskolor, biografägare, festivalarrangörer och föreningar! 

Läs vår verksamhetsberättelse här!