Lärare Jennie Elvö i Kalmar får FOMP-priset

240219_jennieelvo_fomppriset_2hz_low.jpg

Tre kvinnor i ett vardagrum, kvinnan i mitten håller en blombokett.
En glad Jennie Elvö (i mitten) fick beskedet av mediepedagogen och jurymedlemmen Louise Storm (t v) och filmkonsulenten Malin Gustavsson. Foto: Malin Gustavsson

Utvecklingsläraren Jennie Elvö i Kalmar tilldelas FOMP-föreningens årliga pris. Hon uppmärksammas för sitt arbete med film och samtal i klassrummet.  

FOMP står för film och mediepedagogik. Föreningen bildades år 2000 och har filminstitutioner, mediecentraler, skolor och olika lärosäten i hela landet som medlemmar.

Varje år delar föreningen ut FOMP-priset – ett nationellt pris på 10.000 kr för främjande av film- och mediepedagogisk verksamhet. 

Pristagaren 2024 är utvecklingsläraren Jennie Elvö i Kalmar. Hon jobbar med film i klassrummet och har utvecklat en metod för att "läsa" en film och samtala om den med eleverna. I september förra året medverkade hon i Filmregion Sydosts skolbiodag och presenterade då sitt arbetssätt utifrån filmen "Bullets" om en liten kille som hamnar i gängkriminalitet.

FOMP-prisets jury bestod bland annat av mediepedagogen Louise Storm från AV-Media Kalmar län som uppvaktade pristagaren med beskedet, tillsammans med filmkonsulent Malin Gustavsson från Filmregion Sydost.

Juryns motivering lyder:

"Vi är glada att tilldela årets FOMP-pris till Jennie Elvö. En lärare som brinner för film och filmsamtal, där “läsandet” av filmen och samtalet efteråt knyts till skolans läroplan och kursmål.

Genom att kombinera filmpedagogik med strategier för läsförståelse och samtal utifrån elevernas egna erfarenheter lyckas hon inte bara öka sina elevers måluppfyllelse, utan även deras förståelse för film, sig själva och varandra genom det som hon kallar filmtittarpedagogik.  

Jennie är en inspirerande person som gärna delar med sig av sina metoder och kunskaper till andra."

Priset delades ut fredagen den 15 mars under en prisgala på barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö.

Taggar: Pedagog