Kulturrådet ger uppskov för Skapande skola

Med anledning av Corona-krisen har Kulturrådet beslutat att den 27 oktober 2020 är nytt sista datum för att skicka in sin redovisning för bidrag beviljade för läsåret 2019/2020. Dessutom kan planerade aktiviteter skjutas upp till hösten utan att en förfrågan om förlängning krävs.

Kulturrådet kommer inte att kräva tillbaka pengar som har använts inom ramen för beviljad projektansökan. Kostnader för redan ingångna avtal kommer att godkännas. Det inkluderar avtalad ersättning till kulturaktörer som utgått oavsett om projektet har kunnat genomföras i sin helhet eller inte. Även övriga kostnader som inte har kunnat undvikas kommer att godkännas.

Läs hela informationen från Kulturrådet här.

Taggar: Pedagog