Kortfilm på årets kortaste dag!

Under hösten fördelar SFI ett tidsbegränsat nationellt stöd för att visa kortfilm på biograf under årets kortaste dag - den 21:e december. 

Syftet med stödet är att långsiktigt öka publiken för kortfilm. Man kan söka upp till 10 000 kr och ingen ekonomisk motprestation krävs.
Landets samtliga biografägare kan söka stödet till skillnad från andra biografstöd. 

Stödet kan sökas under perioden 2 september - 2 oktober 2017. 
Besked lämnas senast den 16 oktober 2017.

Läs mer på SFI:s hemsida.

 

Taggar: Arrangör