Konferens- och studieresa till Danmark

Häng med på en resa och låt dig inspireras av den danska framgångssagan om skolbio! Resan äger rum 28-30 september.

Vi börjar i Köpenhamn och besöker Danska Filminstitutet. Där har man under många år arbetat med en skolbioplan som täcker 80% av Danmarks kommuner och som årligen når 260 000 barn och unga.

Filminstitutet driver även FilmX, filmstudios dit barn och unga kan komma för att skapa egna filmer.

I en hyrd konferensbuss går sedan turen vidare till Viborg. Animated Learning Lab på VIA University College i Viborg är ett danskt kunskapscenter för animation, visualisering och grafiskt storytelling.

Här bedrivs forskning kring kreativitet och lärande genom film- och mediakunnighet i nära samarbete med skolor och filmbransch. Vi träffar Laura Søndergaard Isaksen som kartlagt filmpedagogiskt arbete på samtliga ​ grundskolor i Danmark.

Under vår vistelse tar vi också del av programmet för den årliga Viborg Animated Learning Conference och Animation Festival. 

Se hela programmet här.

För vem?

Studieresan vänder sig till dig som arbetar eller ämnar arbeta med film för barn och unga, som skolbiosamordnare, pedagog inom skola och fritidsverksamhet, rektor, skolutvecklare, bibliotek, AV-mediacentral, film-/mediepedagog eller som på annat sätt berörs av frågan. Ta chansen att vara med!

Priset är subventionerat till 500:- SEK och då ingår kost & logi, lunch-lunch 28-30/9, bussresan från Köpenhamn till Viborg och tillbaka igen, konferensavgift samt inträde på VAF.

Anmäl ditt intresse så fort som möjligt till denna späckade tre dagars konferens- och studieresa!

Var? När? Hur?

Vi samlas onsdag 28:e september kl 12.00 i Köpenhamn för lunch och studiebesök på Danska Filminstitutet. Därefter åker vi gemensamt med buss till Viborg.

Fredag 30:e september reser vi hem med buss från Viborg som ankommer till Köpenhamn vid kl 15.00. Deltagare reser på egen hand till och från Köpenhamn.

Anmälan

Är du intresserad av att vara med? Skicka din intresseanmälan till ida@filmiskane.se med ditt namn, adress, telefonnr samt en kort beskrivning var/vad du arbetar med. Vänligen skriv Anmälan Studieresa Danmark och ditt namn i ämnesraden. Sista anmälningsdag 10 juli , bekräftelse på plats kommer i slutet på augusti.

OBS! Antalet platser är begränsade. Ett urval kommer att göras. Avgift för resan är 500 kr, betalas när din plats är bekräftad och inkluderar resa från Köpenhamn samt kost och logi.

Vänligen observera att anmälan är bindande och bekräftade deltagare som uteblir debiteras 1500 kr för hotellkostnad utöver avgiften.

Studieresan arrangeras inom Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) samarbete inom det filmkulturella området. RSS drivs av de sex regionerna Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar län och Jönköping län med medfinansiering av Statens kulturråd.

Taggar: Pedagog