Karlshamn kombinerar film och skrivande

hunt-for-the-wilderpeople.jpg

Alla elever i åk 5 får se "Hunt for the Wilderpeople" som skolbio.

Under läsåret genomför Kultur Karlshamn, Teatersmedjan och Utbildningsförvaltningen ett gemensamt Skapande skola-projekt som ska stimulera elevernas lust att berätta, läsa, skriva och skapa film. Projektet "Berättande och skrivglädje" består av tre delar som erbjuds alla femteklassare, samt en frivillig fjärde del:

1. Skolbio
2. Arbete med professionell filmpedagog
3. Skrivworkshop med dramatisering
4. Eget filmskapande (pilotprojekt för ett mindre antal klasser)

Eleverna arbetar utifrån skolbiofilmen "Hunt for the Wilderpeople" med något de vill förmedla - en åsikt, ett ställningstagande, en erfarenhet, en känsla eller ett stämningsläge. Projektet börjar med en skolbiovisning som följs av filmprat med filmpedagoger från Folkets Bio Zita. Därefter blir det en skrivworkshop med Teatersmedjan. Utvalda klasser får slutligen möjlighet att göra egna filmer under ledning av regionala filmpedagoger från Filmregion Sydost.

Enligt Marie Hemming, utvecklingssamordnare på Utbildningsförvaltningen, är vinsten att man får ett sammanhållet projekt där bearbetningen av det som eleverna sett fortsätter efter biovisningen. 
- Genom att jobba med händelserna i filmen tillsammans med nya professioner kan vi utveckla våra estetiska lärprocesser. Eftersom projektet pågår på olika plan synliggör det nya förmågor hos eleverna, och de kan utvecklas på nya sätt. 

Marie Hemming tycker att just film är ett bra medium att jobba med.
- Eleverna är mycket vana att titta på filmklipp. Rörlig bild är deras livsvärld, och när vi närmar oss denna värld blir det roligt och angeläget för dem. Projektet stämmer också väl med de nya skrivningarna om digitalisering i läroplanen. 

Projektet omfattar samtliga elever i årskurs 5 i Karlshamns kommun och pågår från november 2019 till februari 2020. Det finansieras med medel för skapande skola från Kulturrådet, med pengar från Blekingemodellen och med kommunens egna medel för skolbiovisningar. 

- Genom att lägga ihop flera budgetar blir det ett sammanhållet projekt som når längre, konstaterar Marie Hemming.

 

Taggar: Pedagog