Inspireras av Söråkers Folkets Hus

img_6267.jpg

Söråkers Folkets Hus

Jag sitter med i arbetsgruppen för visningsfrågor i Regionala Resurscentrums Samarbetsråd. Varje år arrangerar vi ett fortbildningstillfälle för våra medlemmar. Tanken är att vi ska göra ett studiebesök hos en intressant verksamhet och bjuda in inspirerande föreläsare.

I år föll valet på Söråkers Folkets Hus i Timrå kommun utanför Sundsvall. Ett mycket livaktigt folkets hus "med närvärme" som drivs av eldsjälen Christina Thonman. Föreningen, från 1901, har en betydelsefull plats i samhället. Bibliotek, biograf och möteslokal, restaurang och café är omsorgsfullt inredda och andas trivsel. Biografen drivs av unga mellan 13-19 år där den som är på väg ut "pliktar" genom att hitta en ny kamrat in i föreningen. Styrelsen har hela 32 personer!

Söråkers FH är också initiativtagare till Barnfilmstafetten, se separat inlägg. Riktigt roligt att se ett verkligt folkets hus som verkar mitt i byn och engagerar så många!

Tips: Sälj biostolar till adress istället för person...Kul att köpa ett hus med tillhörande biostol.

Taggar: Arrangör