Hur visar man skolbio om svåra frågor?

Även de döda har ett namn - Trailer HD

Frågan om vilka filmer som egentligen är "bra som skolbio" är ett ständigt aktuellt ämne. Vad kan man egentligen visa, hur tar man hand om frågorna som kommer upp, och hur kan läraren fungera som moderator när barn och unga får samtala fritt kring ett viktigt ämne som berör? Vad händer om en skolbioupplevelse inte följs upp alls?

I dag visas filmen "Även de döda har ett namn" som skolbio i Göteborg. I förra veckan krävde Israels ambassadör att filmen inte skulle användas i undervisningen för att den är "anti-israelisk och antisemitisk". Men på Svenska Filminstitutet tycker man att vi ofta underskattar barn och ungas förmåga att ta till sig olika sidors argument. (Något som även Suzanne Osten var inne på under samtalet på vår fortbildningsdag här i Växjö i oktober). 

Det har gjorts ett bra inslag i P1:s Kulturnytt kring detta. Lyssna (eller läs) här!