Filmregionen deltar i Östersjö-samarbete

filmnet_interreg_south_baltic.jpg

Bild från upptaktsmötet för Interreg South Baltic år 2015

FilmNet är ett EU-projekt med deltagande filmorganisationer från Polen, Tyskland, Litauen och Sverige. Projektet ingår i programmet Interreg South Baltic 2014-2020 som är ett av EU:s gränsregionala Interreg-program, och finansierar gränsöverskridande projektverksamhet i länderna som gränsar till södra Östersjön. Det har redan genomförts flera träffar, och den 28 augusti kommer en projektdelegation till Sverige. Syftet med utbytet är att lära sig mer om filmverksamheter i respektive länder, att skapa förståelse för varandra och att initiera nya samarbeten.

FilmNet-delegationen kommer att delta i Carl International Film Festivals branschdag i Karlskrona. Dessutom på programmet står ett besök i Filmbyn Småland i Mariannelund, på kulturskolan i Vimmerby och på Kosta Folkets hus. Filmregion Sydost deltar i projektet och är värd för delegationens besök i Sverige.