Filmregion Sydost med i KulturCrew

Det nystartade projektet KulturCrew Blekinge Kronoberg utbildar just nu sina första KulturCrew! Utbildningsdagar går av stapeln måndag 8 okt och tisdag 9 okt på Regionteatern Blekinge Kronoberg i Växjö. Workshopledare vid detta tillfälle kommer från Musik i Syd, Musik i Blekinge och Regionteatern. Under vårterminen erbjuder vi en fortbildningsdag och då kommer även dansen och filmen in.

Deltagare:     Måndag 8 okt har vi 3 KulturCrew från Karlskrona kommun

                      Tisdag 9 okt har vi 2 KulturCrew från Älmhults kommun och 5 från Blekinges övriga kommuner

Projektet startade vid nyår. Under året har vi från nedanstående organisationer planerat, informerat skolor och kommunernas kultursamordnare. Vi har rekryterat skolor som vill starta KulturCrew på sin skola.

Vi ska alltså utbilda ungdomar från 10 år och uppåt till att bli i första hand arrangörer av kulturevenemang på sin egen skola, i andra hand i kommunen och till sist hoppas vi att det är dessa ungdomar som ska engagera sig i våra kulturföreningar runt om i våra två län.

Idén kommer från Danmark där de två organisationerna Levende Musik i Skolen och Teatercentrum har utbildat 100 kulturcrew i landet sedan 2010.

 

Arrangerande/ansvariga kulturorganisationer:

Blekinge Läns Bildningsförbund, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Filmregion Sydost, Riksteatern Blekinge, Riksteatern Kronoberg, Musik i Blekinge, Musik i Syd, Dans i Sydost.