Filmpolitiskt toppmöte med deltagare från sydost

Den 26 januari samlar arrangörerna för Göteborgs filmfestival nationella och regionala politiker och tjänstemän för ett möte med filmbranschens tyngsta aktörer och landets samtliga regionala produktions- och resurscentrum. Detta för att under en heldag diskutera den framtida svenska filmpolitiken.

Från vår region deltar både politiker och tjänstemän från Kronoberg, Kalmar och Blekinge. 

Med konferensen Filmpolitiskt toppmöte 2018 vill Göteborg Film Festival och Västra Götalandsregionen bereda väg för en kontinuerlig dialog mellan stat, region, kommun och filmbransch i de frågor som rör filmens visioner, mål och framtid.