Filmåret 2015 i siffror

Svenska Filminstitutets rapport Filmåret i siffror publicerades

häromveckan. I rapporten ges en överblick av läget för svensk film och filmen i Sverige. Läs om vilka trender som påverkar filmbranschen just nu, vilka filmer publiken väljer, hur förutsättningarna ser ut för bolagen i branschen och vilka exportmarknader som är viktigast för svensk film.

Filminstitutet har för första gången Bechdeltestat de svenska filmerna från 2015, det vill säga om det finns minst två namngivna kvinnor som talar om någonting annat än män.
75% av de längre spelfilmerna klarade testet.

825 350 biobesök gjordes i sydostregionen under 2105. I Blekinge låg snittet på 1,4 biobesök, Kalmar 1,3 och i Kronoberg 1,6 besök per invånare. Rikssnittet är 1,7 biobesök per capita. Regionen har 43 biografer med totalt 61 salonger! Det hör till de högre i landet.

Ladda ner Filmåret i siffror här.

Taggar: Arrangör