Extra utlysning av filmstöd

Med anledning av Covid-19 har vi lagt in en extra stödomgång för att underlätta för filmskaparna i sydost. Den här gången kan du också söka utvecklingsstöd i ett tidigt skede av ditt filmprojekt!

Du som söker utvecklingsstöd behöver inte lämna någon budget, utan det räcker med en idébeskrivning. Du kan söka för idéutveckling, manusarbete, research eller för ditt arbete med att ta fram en större ansökan t.ex. till SFI eller Konstnärsnämnden. För att söka utvecklingsstöd ska du vara skriven i Blekinge, Kalmar län eller Kronoberg.

Extramedel till talanger och semiprofessionella filmskapare i Blekinge
Vi har fått ett extraanslag från Region Blekinge för att kunna ge utvecklingsstöd till filmare i Blekinge, det är vi mycket glada och tacksamma för! Målgruppen för stödet är talanger och semiprofessionella filmare och manusförfattare som är skrivna i Blekinge. Berättelser med tydlig anknytning till Blekinge prioriteras.

Detta stöd fördelas under hela året eller tills pengarna är slut. Samma ansökningsdatum som för produktionsstöd gäller.

Sök produktionsstöd här.

Sök utvecklingsstöd här.

Taggar: Filmare