Dröm vidare - min värld om 20 år

drom_vidare.jpg

"Dröm vidare" av Rojda Sekersöz är filmen som eleverna ser och pratar om i projektet.

Ett digitalt filmprojekt med sikte på framtiden!

Vi erbjuder upp till 10 gymnasieklasser i Kalmar län att se film, samtala om film och skapa egen film. Detta kommer att ske på distans, med digital handledning av filmpedagoger. Projektet börjar vecka 16 och pågår under april och maj. Sista dagen för anmälan är måndagen den 29/3.

Anmäl intresse att delta med en klass här

Under projektveckorna får eleverna följande: 

- Introduktion i filmkunnighet
- Filmvisning av filmen "Dröm vidare" (i klassrummet eller på distans via videolänk) 
- Filmsamtal med en filmpedagog
- Workshop i praktiskt filmskapande
- Samtal om dramaturgi och manus
- Manushandledning av gruppens egen filmidé
- Handledning av filmpedagog vid inspelning och redigering av egen film
- Möjlighet att delta och tävla i filmfestivalen TellUs, som arrangeras av Filmregion sydost, i september 2021.

Vilka kan vara med?

Gymnasieklasser i Kalmar län.

När?

Nu under våren. Vi drar igång en vecka efter påsklovet (vecka 16) och fortsätter fram till och med vecka 21-22.   

Var?

Projektet genomförs på distans - digitalt - med hjälp av Filmregion Sydost och regionala filmpedagoger. Eleverna är i skolan eller har distansundervisning.

Hur går det till?

Föreläsningar, workshops, handledningar och kontakt med oss och filmpedagogerna genomförs digitalt. Vi kommer att använda verktyget Zoom. 

Introduktion av projektet görs i större grupper med flera klasser samtidigt. Övriga delar, exempelvis filmsamtal och handledning, görs per klass.

En ny del introduceras varje vecka. Varje del kommer att erbjudas vid minst två tillfällen och ni bokar själva - via en doodle-kalender - vilket alternativ som passar bäst för er. 

Hur fungerar det när eleverna själva ska skapa filmer?

Vi rekommenderar att eleverna delas in i grupper om cirka fem personer. Efter att ha tittat på film och haft filmsamtal och därefter haft en filmskapar-workshop, så kommer respektive grupp att få skriva manus till sin film. Efter att ha bollat manus med filmpedagogen kommer de även göra ett bildmanus inför sin inspelning.

Grundkonceptet i projektet utgår från spelfilms-genren, det vill säga en fiktiv idé/berättelse som ungdomarna gör en film av. Filmerna ska bli max fem minuter långa.

Vad är temat?

Temat är "Dröm vidare - min värld om 20 år". Vad tror ungdomarna om sin egen framtid? Hur kommer världen att se ut då? Vilket liv vill de leva? Vid önskemål hjälper vi läraren att avgränsa temat så att det passar klassen och undervisningen.

Vilka skolämnen kan kopplas till projektet?

- Svenska (att förstå och “läsa” film, eget berättande etc)
- Samhällskunskap (filmkunnighet, källkritik, upphovsrätt + beroende på tema i elevernas eget filmskapande, exempelvis coronapandemins eller klimatförändringarnas effekter)
- Naturkunskap (beroende på tema i elevernas eget filmskapande, exempelvis klimatförändringar/hållbarhet)
- Bild/estetiska ämnen/media (filmskapande - hur ljud och bild samverkar, gestaltning, utsnitt och vinklar)

Hur mycket tid behöver vi avsätta för projektet?

2,5 dagar, fördelade över sju veckor. Lite eget arbete för eleverna tillkommer. Se veckoschemat längst ner.

Vad kostar det?

Ingenting! Projektet finansieras genom ett stöd för digital omställning, från Region Kalmar län. Därför är hela projektet kostnadsfritt för deltagande klasser. 

Vad krävs för utrustning?

Om ni har tillgång till filmkameror och redigeringsprogram får ni gärna använda det, men det går också bra att filma med exempelvis mobiltelefon eller ipads. Filmregion sydost har ett antal ipad-kits till förfogande, som går att låna under inspelningen.

Vad är syftet?

Målet med projektet är att eleverna ska bli mer filmkunniga. Det vill säga kunna “läsa film” och förstå film på samma sätt som de läser och förstår en bok. För att bli filmkunnig behöver man både se film, samtala om film och själv skapa film. Alla tre delarna ingår i projektet.

Vi hoppas så klart också att fler ska upptäcka filmens språk, charm och magi - och att ungdomarna vill göra mer film i framtiden. Ett första steg kan vara att skapa egen film och att delta i TellUs filmfestival.

Fler frågor?

Kontakta Malin Gustavsson på Filmregion sydost - malin@filmregionsydost.se eller 0733-477912

Hur anmäler jag en klass?

Du anmäler klassen här. 

Först till kvarn gäller! Sista dagen för anmälan är dock måndagen den 29/3. 

Veckoschema

Vecka 13 

1 timme - lärare och Filmregion Sydost/filmpedagoger ses på zoom, genomgång av projekt och tider, frågor/önskemål.

Vecka 16 - projektstart för eleverna

1 timme. Introduktion, presentation projektet + filmkunnighet, upphovsrätt etc.
1,5 timme. Eleverna ser film, indivuellt eller i klassrummet (AV-medias play-tjänst)
Ca 1,5 timme. Klassen har filmsamtal med filmpedagog.

Vecka 17

En halvdag. Filmworkshop med filmpedagog + påbörjar eget arbete (klassen delas in i grupper och respektive grupp skissar filmidé och börjar skriva manus. OBS! Eget arbete ligger utöver tiden med filmpedagogen.)

Vecka 18 

2 timmar. Gruppvis manushandledning med filmpedagog + eget arbete (eleverna skriver klart manus, gör bildmanus, fördelar roller och förbereder för inspelning.)

Vecka 19

0,5 timme. Frågestund/avstämning med filmpedagog inför inspelning + eventuellt eget arbete (eleverna förbereda det sista inför inspelningen, exempelvis inspelningsplats och rekvisita).

Vecka 19-21 

En heldag - filminspelning och redigering med digital handledning från filmpedagog.

Vecka 21-22 

1 timme. Filmvisning!