Dags att söka krisstöd för biografer och festivaler

Idag höll Kulturdepartementet presskonferens kring fördelning av de utlovade 500 miljonerna som akutstöd för kulturaktörer. 50 miljoner ska gå till biografer, filmfestivaler och distributörer och fördelas av Svenska Filminstitutet.  Deadline för ansökan är tisdag 5 maj. Målet är att stöden ska vara utbetalda före Kristi himmelfärdshelgen (dvs. senast 18 maj). 

Riktlinjer finns att läsa här, ansökningsblanketter publiceras senast måndag den 27 april.

Ersättning gäller intäktsbortfall och betalas för evenemang som skulle hållits mellan 12 mars och 31 maj 2020, men som fick ställas in eller skjutas upp. Ett stöd får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall över 1 000 000 kronor. Det utgår ingen ersättning för utebliven vinst.

Stödet fördelas enligt en schabloniserad, förenklad modell. Det krävs endast att man fyller i en ansökningsblankett, inga resultaträkningar eller liknande bilagor behövs. 

- Vi är medvetna om att pengarna inte räcker, sade Filminstitutets vd Anna Serner på pressträffen. Vi hoppas att det kommer nya krispaket.

Inget konkret löfte gavs dock om detta av kulturminister Amanda Lind, som hänvisade till Regeringens övriga stödåtgärder samt till regionernas stödpaket.

Har du frågor kring stödet eller ansökan? Ta kontakt med filmkonsulent Lotta Nyblom, lotta@filmregionsydost.se, tel. 0733-47 79 11.

Taggar: Arrangör