Cinematek utanför storstäderna

Cinemateket är den del av Svenska Filminstitutet vars uppgift är att tillgängliggöra och levandegöra filmhistorien och bidra till ett ökat intresse för filmhistorien och för filmen som konstform genom visning av film. Cinemateket ska erbjuda vägledning till filmens historia och samtidigt göra den mer inkluderande genom att visa de stora klassikerna och de smalare filmerna, placera filmerna i ett sammanhang och bidra till att skriva om filmhistorien.

Nu när biograferna digitaliserats finns nya möjligheter att nå ut med filmhistorien. Från och med 2017 vill Cinemateket expandera verksamheten till ett antal nya orter (för närvarande visas film i Stockholm, Göteborg och Malmö). Under 2016 kommer Cinemateket att bedriva försöksverksamhet i ett mindre antal städer, dels mer regelbundna visningar i två städer under hösten och cirka 5–7 andra visningar på andra orter.

Just nu letar Cinemateket efter samarbetspartners som är intresserade av att utöka sitt utbud med äldre film, både svensk och utländsk sådan. Syftet med satsningen är att göra den äldre filmen till en nationell angelägenhet och nå ut till en publik som tidigare haft inga eller begränsade möjligheter att se äldre film på biograf. Har du frågor, hör av dig till danial.brannstrom@filminstitutet.se.

Taggar: Arrangör