Cinemas for Climate

Den 1 april publicerades på Dagens Nyheter uppropet ” 250 filmarbetare i upprop: Svensk film måste börja ta klimatkrisen på allvar” –#greeningthescreen 
Som ett led i detta vill Biografcentralen bidra och påbörjar nu ett kompetensutvecklande arbete för Sveriges biografer med fokus på att minska klimatpåverkan #cinemasforclimate.

Som första aktivitet bjuds du in den 8 maj till en presentation och inspiration med Carmen Slijpen (videokonferens) som varit med och byggt upp Depot Cinema i Storbritannien.  
”Sustainability in cinemas” får utgöra startskottet för ett långsiktigt arbete där svenska biografer ges möjlighet att inspireras för att utveckla klimatarbetet.
Den andra aktiviteten äger rum den 25 maj och är en presentation av ett nytt klimatforum (webbinarie) där biografer kan dela med sig av stora som små idéer kring minskad klimatpåverkan.

Läs mer om Cinemas for Climate.

 

Taggar: Arrangör