BUFF i Sverige 2016

skarmavbild_2016-04-27_kl._13.43.42.png

ur filmen "Hördur" av Ekrem Ergün.

Projektet BUFF i Sverige finns till för att skapa ett bredare utbud av film för barn och unga
och att nå ut med filmerna till en publik över hela landet. 2015 besöktes BUFF i Sverige av över 5000 personer i Norrköping, Umeå, Borås, Växjö, Kalmar, Karlstad och Ystad.

I sydostregionen var Reaktor och Filmriket samarrangör tillsammans med  huvudarrangören Folkets Bio Växjö.

Filmerna (sju långfilmer och sex kortfilmer) som ingår kommer från BUFFs filmprogram från 2016 och har valts ut för att passa barn, ungdomar, familjer och filmintresserade från 3 år och uppåt. Filmerna visas två gånger på varje ort, en skolbiovisning samt en offentlig visning. Tillsammans med den lokala arrangören ser vi till att arrangemanget får uppmärksamhet i press och att det når ut till en publik. Planeringen utgår från en så kallad BUFF-manual som blir en hjälp i arbetet. Här finns tips och förslag på hur projektet kan organiseras. I övrigt är det fritt att planera den lokala festivalen utifrån egna önskemål och även med mer innehåll såsom filmpedagogiska arrangemang. 
Läs om filmerna i BUFF:s folder.

För "nya kommuner" kostar festivalkonceptet 25 000 kr och då ingår filmhyror, filmhandledningar, manual, grafiskt material samt utvädering. Vill du veta mer så kontakta BUFF:s Julia Jarl, 040-30 25 05 eller maila julia@buff.se

Det går också bra att prata med oss på Filmregion Sydost, Magnus Engvall 0733-477 914, magnus@filmregionsydost.se eller Lotta Nyblom, 0733-477 911, lotta@filmregionsydost.se.