Boka Peter Milton

Under många år som filmpedagog på AV-Media Kalmar län har Peter Milton varit ute i skolor, allt från förskolan till universitetet, och inspirerat och utbildat elever och lärare kring att berätta med film. 

Peter har också jobbat som mellanstadielärare i många år och sett hur elever blomstrat och utvecklat sitt berättande genom filmskapande.

Att arbeta med film breddar berättarkonsten utöver det talade och skrivna ordet och skapar engagemang och lust till lärande. Kunskaper som kan användas för att till exempel presentera ett innehåll eller budskap på ett fängslande sätt. “Att berätta med film lockar fram berättelser som annars hade varit kvar i det fördolda!!”

Utöver filmpaketen sammanställda av Filmregion Sydost erbjuder Peter inspirationstillfällen och kuser med personalen. Ett bra sätt att få inblick och kunskaper i hur man kan använda filmskapandet tillsammans med eleverna i det dagliga arbetet (halvdag/konferenstid).

Han håller också i workshopen "Berätta med film - från ax till limpa". Där ingår dramaturgi, manus, berätta med kamera, filma, redigera och titta tillsammans (helst två tillfällen men fungerar också som en heldag).

Kontakt:
Peter Milton, filmpedagog
Tel: 070-6093432
Mail: pagmilton@gmail.com