Blekinge och Kalmar län bland landets bästa att erbjuda skolbio

fight_girl.jpg

Nederländska "Fight Girl" var 2019 års tredje mest sedda skolbiofilm.

Den senaste skolbiorapporten från Svenska Filminstitutet visar på glädjande siffror för sydost. Blekinge och Kalmar län är bland de fyra regioner där procentuellt flest kommuner erbjuder eleverna att se film på skoltid. I Blekinge har 80 % av kommunerna svarat att de har skolbio och i Kalmar län 75 %. 

Region Blekinge har sedan 2017 erbjudit samtliga kommuner i länet ett ekonomiskt stöd årligen för att starta upp, stärka och utveckla skolbioverksamheten. Flera kommuner har använt stödet till att utveckla befintlig skolbio med bland annat fortbildning, utveckling av pedagogiska verktyg samt filmsamtal. Stödet är del av regionens kulturgaranti enligt den så kallade Blekingemodellen.

Ett av de större skolbioprojekten har genomförts i Karlshamns kommun där elever fick gå på filmvisning med efterföljande samtal under ledning av filmpedagoger. Därefter skrev de egna texter och spelade in film utifrån dessa, också detta i samarbete med skolade filmpedagoger. 

I Kalmar län finns Mönsterås bland kommunerna som vill satsa mer på skolbio. Sammanlagt 1760 barn och unga från förskoleklass upp till gymnasiet ska få se film i kommunens två fristående biografer, enligt en ansökan som beviljats av Svenska Filminstitutet.

De svenska regioner som hade procentuellt flest kommuner med skolbio var Gotland (100 procent), Blekinge (80 procent), Kalmar (75 procent) och Västernorrland (71 procent).

Den mest populära skolbiofilmen 2019 var "Halvdan Viking". På andra plats kom franska animationen "Stora stygga räven" och på tredje plats "Fight Girl" från Nederländerna.

Läs skolbiorapporten här

 

Taggar: Pedagog