Årets sista produktionsstöd utdelade

cement2020hz.jpg

"Cement2020" av Theresa Traore Dahlberg handlar om Cementas nedlagda fabrik i Degerhamn på Öland.

Till årets sista ansökningsomgång för produktionsstöd har vi tagit emot 10 ansökningar med ett totalt ansökningsbelopp på 300 000 kr. Vid ett möte den 12 november valde beslutsgruppen att fördela 115 000 kr enligt nedan. Nästa deadline för ansökan är 15 januari 2021!

PR 01101 När samhället sviker
Fiktion, 25 min
Sökande: Fredric Bergwall, Karlshamn
Beslut: 30.000 kr

En kort fiktionsfilm som tematiserar ett svårt ämne, våld i nära relationer. Projektet är väl genomarbetat och vi ser goda förutsättningar för att filmaren ska kunna förvalta berättelsen på ett ansvarsfullt och engagerat sätt. 

PR 01107 CEMENT2020
Dokumentär, 30 min
Sökande: Theresa Traore Dahlberg, Ölands Skogsby/Stockholm
Beslut: 30.000 kr

Vad betyder en arbetsplats för människorna, för orten? CEMENT2020 är en film om förändring i en globaliserad värld, ett poetiskt tidsdokument där det plötsligt uppstår ett band mellan Degerhamn och Ouagadougou. 

PR 01105 Nattljus
Fiktion, 15 min
Sökande: André Larsson, Tolg
Beslut: 30.000 kr

Ett intimt drama i den öländska vintern, där tystnaden och rummet talar. Hur ska vi kunna mötas, och hur lång tid har vi kvar? Frågor som har blivit brinnande aktuella under pågående pandemi. Ett extra plus för den välarbetade ansökan och ambitionen att inkludera fler regionala filmarbetare i projektet.  

PR 01108 Iris
Fiktion, 5 min
Sökande: Johanna Månsson, Växjö
Beslut: 15.000 kr varav 3.000 kr manusstöd

En berättelse full av magi som vi gärna vill se förverkligad! Det övernaturliga möter på ett spännande sätt dagens riktiga utmaningar om att passa in och hantera sina rädslor. För att stärka produktionen i manusstadiet beviljas en del av stödet, 3000 kr, för samarbete med manuscoach.

 

Taggar: Filmare