Beviljade produktionsstöd hösten 2018

Filmregion Sydost har vid sammanträde den 23 oktober 2018 beviljat följande filmprojekt ett produktionsstöd. 

PR 00663 Män som köper sex
Dokumentär, 23 min
Sökande: Ylvaa Johansson, Västervik
Beslut: 20.000

Ett modigt och engagerat projekt om verksamhet som pågår i det dolda. Filmen behövde en sista finansiell injektion för att kunna färdigställas och spridas till en stor publik.

PR 00962 WASH
Fiktion, 5 min
Sökande: Kristofer Carlsson, Braås/Norrköping
Beslut: 28.000

En skräckfilm i det superkorta formatet! Juryn uppskattar den välarbetade ansökan och drivkraften i teamet. Budgetarbetet är föredömligt och regivisionen tydlig. 

PR 00960 Cieco
Animation, 10-15 min
Sökande: Carina Henriksson, Högsby
Beslut: 25.000

Ett animationsprojekt i John Bauers anda föll juryn i smaken. Vi vill väldigt gärna se denna film, och är nyfikna på om filmaren lyckas med sin ambition att gestalta berättelsen så att både barn och vuxna blir berörda.

PR 00975 Rödeby
Dokumentär, 60/72 min
Sökande: Per Anders Rudelius, Karlshamn
Beslut: 30.000 

En dokumentär som kastar nytt ljus över en uppmärksammad tragedi som har satt sina spår i bygden. Många viktiga frågor berörs - om utsatthet, brist på vuxet civilkurage och det sociala arvet. Den välarbetade ansökan visar att filmaren närmar sig ämnet på ett ansvarstagande och respektfullt sätt. 

PR 00974 På brutna vingar
Dokumentär, 58 min
Sökande: Fredrik Doohan, Kalmar
Beslut: 20.000

En intressant dokumentär berättelse förpackad i en gedigen ansökan. Både hjälten och hans konflikt är tydligt utmejslade. Projektet kommer att få stor spridning och känns allmängiltigt och engagerande.

PR 00950 Idrottsprofilen
Dokumentär, 58 min
Sökande: Fredric Bergwall, Karlshamn/Årsta
Beslut: 10.000

En osannolik berättelse som kräver ett känsligt och respektfullt närmande. Juryn är positiv till projektet och uppmanar filmaren att jobba vidare med det visuella materialet för att filmen ska bli intressant och engagerande för en bred publik.

PR 00973 Följ med oss
Fiktion, 5 min
Sökande: Michael Tiedtke, Kalmar
Beslut: 10.000

Juryn tycker om projektet och om energin i det unga filmkollektivet. Med stödet kommer en uppmaning att försöka skapa en känsla för ramsituationen som gör att åskådaren blir berörd. Vi ger gärna feedback på manuset. 

PR 00979 Hus 314 
Fiktion, 15 min
Sökande: Sebastian Jern, Kalmar
Beslut: 10.000

En skräckfilm med historiska Öland som kuliss! Filmskaparna har ett tydligt visuellt koncept och formatet känns helrätt. Sökanden uppmanas att försöka hitta fler finansiärer för bästa slutresultat.