Barnbiostöd

Med anledning av återstarten för biografer och arrangörer utlyser Filmregion Sydost ett nytt stöd för insatser riktade mot barn och unga. 

Stödet kan användas för exempelvis evenemang (lovbio, filmserier, barnkalas på biograf osv.), marknadsföringsinsatser, fortbildning och kompetensutveckling (studiebesök, deltagande i filmfestivaler osv.).

Stödet riktar sig till arrangörer och biografer verksamma i regionerna Kronoberg, Blekinge och Kalmar län. 

Maxbelopp att söka är 10 000 kr.

Har du frågor så kontakta Lotta Nyblom, lotta@filmregionsydost.se, 0733-477 911

Gå med i Nätverket Barnbiograferna som ger dig med massor av tips och idéer kring hur du arrangerar visningar för en ung publik. 

Läs om lyckade exempel för barnbio i sydost här.

Sök stödet här

Stöd för filmare

Här söker du till vår kortfilmssatsning Talent Up.
På våra filmfika träffar du andra filmare i alla åldrar. Vi umgås och får inspiration.
Sök upp till max ca 50 000 kr till din film
Om du behöver hjälp med ditt manus
Upp till 10.000 kr till ditt filmprojekt
Låna teknik till ditt filmprojekt
Sök stöd för att betala avgiften för filmkurser, föreläsningar och workshops runt om i landet. Det kan även vara resebidrag.
Fyll i dina uppgifter här för att få ditt stöd utbetalt.
I samarbete med filmskolor arrangerar Filmregion Sydost en pitch med syfte att utveckla studenterna i pitch-teknik. Bästa pitch får en summa pengar till sin filmproduktion.

Stöd för pedagoger

Ett tillfälligt stöd till uppstart och återstart av skolbio i sydost.
På Filmregion Sydost arbetar vi även med att stödja skolbioverksamhet.
Fyll i dina uppgifter för att få ditt beviljade stöd utbetalat.
Filmregion Sydost förmedlar kontakt till regionala filmskapare för praktiskt arbete i skola och på fritid.
I klassrummet arbetar våra professionella filmare tillsammans skolans elever och pedagoger.
Sök stöd för kompetensutveckling

Stöd för arrangörer

Arrangörsstöd för insatser för barn och unga.
Boka projektor, duk osv för filmvisningar
Ett stöd för dig som vill arrangera en filmvisning
Ett stöd för dig som vill fortbilda dig i arrangörskap och/eller filmvisning