Anmälan fortbildning filmpedagogik i fritidshemmet

Här anmäler du dig till fortbildningen i filmpedagogik för pedagoger i fritisdhemmet

Tid: 28-29 maj kl. 9-16
Plats: Kulturcentrum Ronneby (hörsalen)