Ställningen just nu

Rösterna på denna hemsida viktas mot en professionell jurys röster. Ställningen du ser här är före sammanslagning med juryns röster.

Viktningen och slutgiltigt resultat offentliggörs först efter att röstningen är avslutad. Först då har vi våra vinnare!