Som filmresurscentrum stödjer vi dig gärna och strävar efter att ge dig individuella råd utifrån dina behov. Det kan röra sig om allt från tips om kontakter och inspiration till kurser och finansiellt stöd.

Sök stöd för ditt filmarbete

Filmregion Sydost har en intensiv omvärldsbevakning som gör att vi vet mycket om vad som händer både på våra mindre orter och ute i resten av världen. Vi har ett brett kontaktnät som vi gärna delar med oss av. Nedan kan du ta del av våra stöd och söka dem med hjälp av olika formulär. Har du frågor är du är alltid välkommen att ta kontakt med oss!

Stöd för filmare

På våra filmfika träffar du andra filmare i alla åldrar. Vi umgås och får inspiration.
Sök upp till 30 000 kr till din film
Om du behöver hjälp med ditt manus
Upp till 5000 kr till ditt filmprojekt
Låna teknik till ditt filmprojekt
Sök stöd för att betala avgiften för filmkurser, föreläsningar och workshops runt om i landet. Det kan även vara resebidrag.
Fyll i dina uppgifter här för att få ditt stöd utbetalt.
I samarbete med filmskolor arrangerar Filmregion Sydost en pitch med syfte att utveckla studenterna i pitch-teknik. Bästa pitch får en summa pengar till sin filmproduktion.

Stöd för pedagoger

Reaktor förmedlar kontakt till regionala filmskapare för praktiskt arbete i skola och på fritid.
I klassrummet arbetar våra professionella filmare tillsammans skolans elever och pedagoger.
På Reaktor arbetar vi även med skolbioverksamhet. Det gör vi genom hjälpa er med att stödja er i filmval och hjälpa er att skapa skolbioombud i er verksamhet.
Sök stöd för kompetensutveckling

Stöd för arrangörer

Boka projektor, duk osv för filmvisningar
Ett stöd för dig som vill arrangera en filmvisning
Ett stöd för dig som vill fortbilda dig i arrangörskap och/eller filmvisning