Nytt utökat fortbildningsstöd

Sök fortbildningsstöd upp till 1 500 kr per person eller max 2 500 kr per skola eller kommun.  Du kan söka stödet om du vill fortbilda dig eller söka inspiration i ditt arbete med att jobba med film i skolan eller på fritiden.

Stödet kan gå till utgifter i samband med en kurs, en filmfestival som BUFF eller ett annat fortbildningstillfälle. Det kan också tex bekosta en workshop i hur man filmar med iPads eller hur man samtalar kring film.

För mer information, kontakta Lotta Nyblom, lotta@filmregionsydost.se 0733-477 911.

 

 

Stöd för filmare

På våra filmfika träffar du andra filmare i alla åldrar. Vi umgås och får inspiration.
Sök upp till 30 000 kr till din film
Om du behöver hjälp med ditt manus
Upp till 5000 kr till ditt filmprojekt
Låna teknik till ditt filmprojekt
Sök stöd för att betala avgiften för filmkurser, föreläsningar och workshops runt om i landet. Det kan även vara resebidrag.
Fyll i dina uppgifter här för att få ditt stöd utbetalt.
I samarbete med filmskolor arrangerar Filmregion Sydost en pitch med syfte att utveckla studenterna i pitch-teknik. Bästa pitch får en summa pengar till sin filmproduktion.

Stöd för pedagoger

Anmälan till Film i skolan-dagen i Karlshamn 180905
Reaktor förmedlar kontakt till regionala filmskapare för praktiskt arbete i skola och på fritid.
I klassrummet arbetar våra professionella filmare tillsammans skolans elever och pedagoger.
På Reaktor arbetar vi även med skolbioverksamhet. Det gör vi genom hjälpa er med att stödja er i filmval och hjälpa er att skapa skolbioombud i er verksamhet.
Sök stöd för kompetensutveckling

Stöd för arrangörer

Boka projektor, duk osv för filmvisningar
Ett stöd för dig som vill arrangera en filmvisning
Ett stöd för dig som vill fortbilda dig i arrangörskap och/eller filmvisning