Föreningsstämma Filmregion Sydost

Datum: 
22 mars, 14:00
Plats: 
Filmregion Sydost, Växjö

Till styrelse och kulturtjänstepersoner samt kulturnämndsordförande för Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Kalmar Län.

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA FILMREGION SYDOST

Som medlem och huvudman för Filmregion Sydost kallas ni till verksamhetens föreningsstämma. 

DATUM: 2019-03-22

TID: 14.00

PLATS: Filmregion Sydost, Vilhem Mobergs gata 2 Växjö, Lokal: Hemslöjden i Kronoberg

Välkommen önskar styrelsen för Filmregion Sydost

gm.

Johan Mardell, Verksamhetsledare

 

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2018
Årsredovisning 2018