Kalmar stödjer Tillväxtverkets förslag

Det blev ett odelat positivt svar från Regionförbundet i Kalmar på Tillväxtverkets förslag att införa produktionsrabatt i Sverige. Detta filmstöd som gör det billigare att spela in film finns redan i de flesta andra europeiska länderna. Kalmar Regionförbund känner sig stärkt i de egna planerna på en regional filmfond, men menar också att anslagen till film måste öka rejält överlag.

Läs hela remissvaret här!

Taggar: Filmare