Fler tillfällen att söka produktionsstöd 

Nu gör vi om vårt system för produktionsstöd för att underlätta för dig som är filmare. Det blir 4 tillfällen per år att söka, och besluten fattas av en beslutsgrupp på Filmregion Sydost. Vi vill med detta fördjupa dialogen mellan Filmregion Sydost och våra regionala filmskapare, och göra det lättare att söka stöd i olika faser av ett filmprojekt.

Det maximala stödbeloppet är fortfarande 30 000 kr. För att få produktionsstöd ska ditt projekt ha nått en mognad som du kan visa i form av en synops, en budget och en projektbeskrivning. Vi prioriterar projekt med stark regional anknytning, d.v.s. filmare som är verksamma här och berättelser som utspelar sig i regionen. 

De nya deadlinen för ansökan om produktionsstöd är 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 oktober. Beslut fattas och meddelas inom max. 4 veckor efter respektive ansökningsdatum.

Läs mer om vårt produktionsstöd här.