Animation i Skåne och Blekinge

Skåne och Blekinge har genom medvetna satsningar och en framväxande bransch en unik position som några av Sveriges mest intressanta regioner inom film, digitala spel och transmedia. En gemensam nämnare mellan dessa branscher är skapandet av animerade bilder. I en tid där digitalt innehåll efterfrågas för allt fler plattformar är kunnandet inom animation (samt olika animationstekniker) en tillväxtpotential för såväl näringslivet som inom offentlig sektor. 

Region Skåne och Region Blekinge genomför under februari-april 2018 en kartläggning av animationssektorn i de två regionerna. Detta inkluderar en enkät med ett frågeformulär som skickas ut till nyckelaktörer och bolag. Ju fler svar vi får in desto bättre underlag kan vi sammanställa för framtida satsningar inom film, spel och rörlig bild. Kartläggningen genomförs av konsultfirman Seismonaut (http://seismonaut.com) och enkäten är på engelska.

Frågeformulären är öppen och tillgänglig här: https://www.surveymonkey.com/r/SR8SVCW?mail=f

Taggar: Filmare